Turdagar

Montessori var oppteken av at barna skulle få nærleik til natur og få stimulert sansane sine gjennom nærkontakt med naturen. Barnehageområdet og nærmiljøet frå fjord til fjell gjev gode turmuligheitar som barnehagen benyttar seg av.