Barnehagen har forsikra barnet ditt - heile døgnet!

Kjølsdalen montessoribarnehage har gjennom sin avtale med PBL/Gjensidige forsikring teikna ei ulykkesforsikring for borna som gjeld heile døgnet – også utanom barnehagetida.

Les meir om kva forsikringa dekkjer og korleis du skal gå fram ved eventuell skade i vedlagde flygeblad;

Barneulykke heltid