Velkommen til oss

Barnehagen ligg i det same bygget som Kjølsdalen Montessoriskule. Montessoripedagogikken er ein altomfattande pedagogikk som arbeidar for å berike barna sin naturlege, fysiske og intellektuelle utvikling. Barnehagen er pålagt å bruke den nasjonale Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som eit overordna planverk, vi følger også den pedagogiske fagplanen for Montessoribarnehagen.