Har du rett til redusert foreldrebetaling?

Regjeringa sitt mål er at barnehagane skal være tilgjengelege for alle barn og uavhengig av foreldra sin økonomi. Ingen husstandar skal derfor måtte betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på www.vigilo.no

Familiar eller husholdningar som har lav inntekt kan søkje om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjerntid

Redusert foreldrebetaling:

Viss maksprisen for barnehageplassen er høgare enn 6% av den samla inntekta til husholdninga kan ein søkje om redusert pris. Maksimalpris for barnehageplassen er kr 3135.- pr mnd.

Gratis kjernetid:

Ein kan søkje om  20 timar gratis kjernetid pr veke for 2 – 3 – 4  og 5 åringar og barn med utsatt skulestart  dersom husholdninga/familien si samla inntekt er mindre enn kr 566 100.-  (sats frå 01.08.2020)

Ordninga gjeld både private og kommunale barnehagar.

 

For å søkje om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid  må du:

  1.       Logg på foreldreportalen i www.Vigilo.no  (OAS og bankid)

Her er link som viser korleis:

https://vigilobarnehage.zendesk.com/hc/no/articles/360026053054-Innlogging-i-foreldreportalen

  1.       Fyll ut søknad om redusert foreldrebetaling

Her er link som viser korleis:

https://vigilobarnehage.zendesk.com/hc/no/articles/360010737599--Web-S%C3%B8ke-om-redusert-betaling

 

  1.       Legge ved skattemeldinga for 2019 -bekreft søknader og send inn.

Søknadsfrist er seinast 15.juli -  for søknad gjeldande frå august 2020

Meir informasjon finn du på Stad kommune si heimside: www.stad.kommune.no

For spørsmål ta kontakt med Stad kommune, telefon 57 88 58 00