Kvardagsaktivitetar

I montessoribarnehagen utøver barna blant anna praktiske kvardagsaktivitetar. Det er viktig at barna får ta del i kvardagen sin. Dei praktiske kvardagsaktivitetane må appelere til barnet og opplevast som meinigsfyllte for barnet.