Montessorimateriell

I montessoripedagogikken finst det eige materiell og aktivitetar som støttar opp om barns utvikling. Montessori utvikla ulikt materiell for praktiske, sansetrenende og intellektuelle øvingar. Barna vel å jobbe med det dei har interesse for, og den vaksne viser nytt materiell som kan gje dei lyst å lære meir.